STOP OOK
stopookmetdrinken.nl
StopOokMetDrinken.nl

is een site die je ondersteunt om zelfstandig jouw drankgebruik in de hand te (leren) houden.

De site StopOokMetDrinken.nl of ook wel Self-Management: ALCOHOL is een internet-based programma dat mensen ondersteunt bij hun pogingen om hun alcoholinname te (leren) controleren. Voor mensen die serieus èn zelfstandig aan de slag willen zonder veroordeling of onzinverhalen...
en nee, ik ben niet van de blauwe knoop...

 

 

Start hier met stoppen

Wanneer u vragen heeft:
mail me dan door hier te klikken

 

 

Wanneer je verder aan de slag wilt...
Wanneer je informatie wenst te lezen over alcohol en andere verslavingen, over verslaafden en over de manier waarop je in de praktijk met dat soort dingen om kunt gaan. klik op:
www.HelpDisk.nl/verslaving/