PraatmetHans.nl

uitglijer of wegglijer

4à5 vragen: 20 - 40 minuten

verschil tussen een uitglijden en wegglijden (& wat is terugval)

vraagje: Wat is voor jou het verschil russen een 'uitglijer' en een 'wegglijer'?

We weten allemaal dat kunt wegglijden in een periode waarin gebruikt zonder veel eigen controle. Dat kan geleidelijk gaan, dat kan hard gaan en het kan starten met één enkele uitglijer: Om er nou voor te zorgen dat je niet jezelf achteraf gaat vertellen "dat het best mee viel" en dat er dus niets is om over na te denken (wat soms juist het grote verschil kan zijn tussen een uitglijder en de start van terugval, zelfs wegglijden) is het vaak verstandig om daar vooraf(!) je eigen idee over te vormen. Een idee waar je ook op terug kan grijpen om grip te houden op je eigen inname. Controle is toch iets met de werkelijkheid die ongeveer zo loopt als het idee dat je er van had?

Vandaar, sta even stil bij jouw(!) idee over het verschil tussen een uitglijder en een wegglijder... en hoe je dat kan herkennen.

   ƒ           ?            !           s           r          ∀  

Wat is voor jou persoonlijk een "uitglijer"?

"uitglijden is"

en ik heb het over uitglijden!.. dus per ongeluk
niet over "Kijk eens: een bananenschil op 15 meter... Dat wordt vallen!"

Wat is "wegglijden" voor jou persoonlijk?

"wegglijden in gebruik is voor jou ..."

hoe kan je achteraf het verschil herkennen?

"achteraf is herkennen makkelijker"

hoe kan je vooraf het verschil herkennen?

"maar hoe was dat mogelijk eerder te herkennen?"

 

   ...en wat betekent dit verschil voor jouw (nood)plannen?

 

Toegiftje: Veel mensen met een verslaving hebben last van "terugval" en er is vaak veel gehakketak over die term. Discussies als "nee. dit was een uitglijder, dit was geen terugval"... dat soort dingen. En laten we eerlijk zijn het is ook een erg vage term. Eigenlijk kan je vaak pas achteraf bepalen of een uitglijder een onbelangrijk momentje was of de aanzet tot een serie van uitglijders die uitmondde in wegglijden en dan is er tussendoor natuurlijk wel iets van terugval (in oude gedachten- en gedragspatronen) geweest moet zijn.

Elders probeer wel iets van duidelijkheid te geven (zie: PraatmetHans.nl) maar om nou te voorkomen dat we in ondemocratische discussies terecht gaan komen: Wat is jouw eigen(!) definitie van "terugvallen"?

Ik vind dat "terugvallen" in mijn geval is:

"wat is dan terugval voor jou ?"

 


nee, niet iedere uitglijder hoeft uiteindelijk tot wegglijden te leiden. Als er maar genoeg tegenover staat dan is dat gewoon zeker niet altijd zo! Maar omgekeerd start iedere periode van wegglijden (met alle schade die daarbij hoort) natuurlijk altijd wèl met een uitglijder... daarom is het verschil nogal belangrijk. Om het zelf te weten voor zelf-controle en ook om het over te hebben met de mensen die jou bij staan hierin.

Last van verslaving? PraatmetHans .nl
Copyright 2012 Hans RJ West