PraatmetHans.nl

reageren op mixed signals

11 vragen: 15 - 40 minuten

Een antwoord in lastige situaties

Mensen geven nou eenmaal regelmatig dubbele signalen en als je daarop wilt reageren dan is het soms handig om even extra na te denken.
eventjes: in het begin lijkt dit een erg overdreven uitgebreid formulier, en in de praktijk zal je inderdaad heel vaak genoeg hebben aan het korte antwoord. Maar als je dit als oefening een aantal keer hebt uitgewerkt, dan wordt het makkelijker om ook lastige dingen te bespreken.

Dit formuliertje dus als oefening of als hulp om een gesprek(je) voor te bereiden.

sociale intelligentie.

   ƒ           ?            !           s           r          ∀  

REACTIE OP MIXED SIGNALS

Wat wordt er aan de ene kant gezegd/gedaan door degene die dubbele signalen geeft (beschrijf gedrag dat je kan observeren met een videocamera, ga niet uit van jouw eigen interpretaties van dat gedrag, dat komt later)

"aan de ene kant zegt iemand/ doet iemand..."

Wat is het gevoel dat in jou aan de ene kant ontstaat?

"aan de ene kant geeft dat het gevoel..."

Wat wordt er gezegd./gedaan aan de andere kant (beschrijf weer gedrag dat je kan observeren met een videocamera, ga niet uit van jouw eigen interpretaties van dat gedrag, dat komt later)

"aan de andere kant zegt iemand/ doet iemand..."

Wat is het gevoel dat in jou aan de andere kant ontstaat?

"aan de andere kant geeft dat het gevoel..."

Wat is het gevoel dat bij jou ontstaat door het verschil tussen deze twee gevoelens? (de last die jij hebt van de dubbel heid)

"dat geeft jou het (dubbele) gevoel..."

Het gedrag dat uitgelokt wordt door dat gevoel, dat is?

"dat werkt bij jou het gedrag in de hand..."

Wat is jouw wens voor het gedrag van die ander? (wederom: beschrijf gedrag dat je kan observeren met een videocamera, ga niet uit van jouw eigen gevoel bij dat gewenste gedrag, dat komt later)

"ik zou graag willen dat iemand/ wel gaat doen..."
val niet in de valkuil dat je dingen gaat zeggen als: "je moet niet zo dubbel doen" .
Beschrijf dingen die mensen WEL kunnen doen..

Eventueel (want het is niet de bedoeling dat je de ander dwingt om gevoelens in te slikken (die komen er namelijk toch wel uit op een ander moment) kan je jezefl afvragen:
Wat zou je willen dat iemand daarnaast óók, op een ander moment, doet met zijn/haar gevoel? (wederom: beschrijf videocameragedrag)

"aan de andere kant zou iemand/ kunnen doen met z'n gevoel..."
val niet in de valkuil dat je iemand één helft van het gevoel weg laat poetsen
Beschrijf dingen die mensen er WEL mee kunnen doen..

Wat voor gevoel verwacht jij (meer) te gaan krijgen als iemand dit gedrag (deze gedragingen) meer zou laten zien?

"wat zou voor jou de winst zijn ..."

Wat voor gedrag verwacht jij zelf (meer) te laten zien als de ander vaker zou doen wat jij hiervoor beschreef?

"wat zou de winst zijn voor de ander ..."

Wat is een eigenschap of een gedrag van deze persoon waar jij wèl waardering voor hebt?

"je waardeert iemand/ omdat..."

 

*klik voor het*       lange auto-antwoord          middel auto-antwoord           korte auto-antwoord    


"feedback geef je liever face-to-face, eerder dan middels een emailtje..."

OK disclaimer... voor alle duidelijkheid: programmeurs weten: "garbage in: garbage out". Dit is een computer en een dergelijk formulier geeft maximaal een automatisch antwoord.
Bij alle automatische reacties geld altijdt: Je krijgt maximaal terug wat je er in stopt. Als jij er onzin in stopt dan krijg je onzin terug. En ook als jij er jouw meest eerlijke antwoorden in hebt gestopt, dan kan een script nog steeds maximaal een algemene (goeie) tip geven. Het blijft aan jou om er over na te denken wat jij daarmee wilt doen. Het blijft jouw verantwoordleijkheid om de antwoorden van deze formulieren zo naar jouw eigen situatie te vertalen zodat jij er tevreden over gaat zijn.

π


nee, communicatie is niet simpel.., gevoelens zijn niet simpel... en zeker wanneer je (zonder veroordeling!) een langere tijd sommige gevoelens niet nuchter hebt hoeven verwoorden omdat je er middels regelmatig gebruik een 'oplossing' voor had... dat maakt het niet per se makkelijker.
Maar ik denk dat het 't waard is om te oefenen.

Last van verslaving? PraatmetHans .nl
Copyright 2012 Hans RJ West