PraatmetHans.nl

grenzen stellen

8 vragen: 10 - 30 minuten

grenzen stellen om lastige situaties te voorkomen

Vaak zie je dat mensen door regelmatig middelengebruik andere mensen geen grenzen hebben hoeven stellen en daar ook dan ook niet zo in geoefend zijn geraakt. Aan de andere kant zie je soms dat de trek die in één keer voelbaar wordt als je de honger van de verslaving niet bevredigd je ook wat kwetsbaarder maakt voor bepaalde situaties of gevoelens.

Dan heb je het gewoon nodig om op een goede manier grenzen te stellen
(eventjes: in het begin lijkt dit wat overdreven maar als je dit een beetje oefent dan ga hje daar nog een hoop schik van hebben (bijvoorbeeld bij mensen die willen gaan zitten gebruiken in jouw bijzijn op een moment dat jij je niet sterk in je schoenen voelt) .

Dit formuliertje is dus aan de ene kant een oefening en aan de andere kant
een hulpje om een gesprek voor te bereiden.

sociale intelligentie.

   ƒ           ?            !           s           r          ∀  

GRENZEN STELLEN

Wat gebeurt er of dreigt er te gebeuren (beschrijf gedrag dat je kan observeren met een videocamera, ga niet uit van jouw eigen interpretaties van dat gedrag, dat komt later)

"wat is het dat iemand zegt/doet..."

Wat is eigenlijk het gevoel dat daardoor bij jou ontstaat ? (de last die jij hebt van het gedrag van die ander)

"dat geeft het gevoel..."

Het gedrag dat uitgelokt wordt door dat gevoel, dat is?

"dat werkt bij jou het (ongewenst) gegedrag in de hand..."

Wat is jouw wens voor een alternatief gedrag voor die ander? (wederom: beschrijf gedrag dat je kan observeren met een videocamera, ga niet uit van jouw eigen gevoel bij dat gewenste gedrag, dat komt later)

"ik zou graag willen dat iemand/ wel gaat doen..."
val niet in de valkuil dat je dingen gaat zeggen als: "je moet niet zo dubbel doen" .
Beschrijf dingen die mensen WEL kunnen doen..

Wat voor gevoel verwacht jij (meer) te gaan krijgen als iemand dit gedrag (deze gedragingen) meer zou laten zien?

"wat zou voor jou de winst zijn ..."

Wat voor gedrag verwacht jij zelf (meer) te laten zien als de ander vaker zou doen wat jij hiervoor beschreef?

"wat zou de winst zijn voor de ander ..."

Wat is een eigenschap of een gedrag van deze persoon waar jij wèl waardering voor hebt?

"je waardeert iemand/ omdat..."
toegiftje: als oefening, bedenk je eens wat jij denkt dat het antwoord zou kunnen wezen en waar en waarom jij dat beter zou kunnen zeggen...

 

*klik voor het*       lange auto-antwoord          middel auto-antwoord           korte auto-antwoord    

Nota Bene: iets anders is dat het vaak niet genoeg is om een grens één keer aan te geven. Mensen zijn er stomweg nog niet aan gewend. Bereid je dus voor om dit váák te herhalen zonder veel oplopende ergernis (of wèl natuurlijk -als je vindt dat mensen dat verdienen of als je bijvoorbeeld veel trek zou krijgen van hun gedrag-)

Ik zeg altijd: "tik in de plaat"
(zelfde boodschap, zelfde toon -er is géén reden om nieuwe argumenten te verzinnen-.)
... Jij hebt het recht om te vinden wat jij vindt.
"feedback geef je liever face-to-face, eerder dan middels een emailtje..."

OK disclaimer... voor alle duidelijkheid: programmeurs weten: "garbage in: garbage out". Dit is een computer en een dergelijk formulier geeft maximaal een automatisch antwoord.
Bij alle automatische reacties geld altijdt: Je krijgt maximaal terug wat je er in stopt. Als jij er onzin in stopt dan krijg je onzin terug. En ook als jij er jouw meest eerlijke antwoorden in hebt gestopt, dan kan een script nog steeds maximaal een algemene (goeie) tip geven. Het blijft aan jou om er over na te denken wat jij daarmee wilt doen. Het blijft jouw verantwoordleijkheid om de antwoorden van deze formulieren zo naar jouw eigen situatie te vertalen zodat jij er tevreden over gaat zijn.

π


Nee, grenzen stellen hoeft niet tot ruzie te leiden. Dat kan natuurlijk wel maar dan had waarschijnlijk het niet stellen van die grens geleid tot (minstens!) een rotgevoel achteraf!
Omgekeerd zie je vaak dat juist het niet stellen van grenzen ertoe leidt dat er op een gegeven moment zoveel opgekropte gevoelens ontstaan dat dit uitmond in een ruzie (of gebruik dat uitmondt in ruzies)
.
Het kan lastig zijn in het begin maar het blijkt dat het de moeite waard is om te oefenen.

Last van verslaving? PraatmetHans .nl
Copyright 2012 Hans RJ West