PraatmetHans.nl

plan van Aanpak

6 vragen: 25 - 50 minuten

Het maken van een Plan van Aanpak

Plannen hebben een doel en een strategie.

(en het nut van de strategie wordt bepaald door het resultaat: "is het doel tot een resultaat geworden?")

Een strategie heeft een startpunt, een aantal dingen die gedaan moeten worden en dat binnen een bepaalde tijd.

(als het doel geen resultaat is geworden moet je de strategie aanpassen of het doel loslaten en een nieuw doel kiezen)

Nou ga je deze formulieren waarschijnlijk gebruiken met een soort van vaag doel in je hoofd, en dat is goed. Sterker nog, het is vaak verstandig om dat doel echt nauwkeurig voor jezelf te beschrijven. Als je het namelijk zo'n beetje half-half beschrijft dan heb je ineens eigenlijk veel minder grip op jezelf. Maar als je het doel helder hebt dan kan je ook halverwege bepalen dat je een andere strategie wilt gaan volgen om dat doel te bereiken. Òf natuurlijk, dat je ergens bepaalt dat het doel gewoon niet haalbaar blijkt en dat je een nieuw doel gaat stellen.

   ƒ           ?            !           s           r          ∀  

PLAN VAN AANPAK MAKEN

Geef een korte beschrijving van de situatie NU: start-punt

"Wat is jouw startpunt, NU?"

Beschrijf mijn doel. Waar wil ik naartoe groeien?: Doel

en wanneer wil ik dat doel bereikt hebben? (doeldatum)
     g  

"waar wil jij naartoe?"

Wat betekent dit doel voor mijn gebruik? Hoe gaan andere mensen zien dat ik mijn doel bereikt heb? (concreet gedrag): Gebruiksdoel

"waar wil jij naartoe?"

Wat wordt dus de houdbaarheidsdatum van dit doel: wanneer wil ik daar op z'n vroegst weer over beginnen na te denken: Duur

"welke houdbaarheidsdatum geef jij dit doel mee?"

Welke dingen ga ik doen om mijn doel te bereiken? En wie gaan mij daarbij helpen? Plan A

"wat worden jouw acties? (plan A) "

Als deze dingen nou niet helpen om mijn doel te bereiken, wat wil ik dan ANDERS gaan doen om dat doel WEL te gaan bereiken (ook al is dat misschien minder leuk)?: Plan B

"Welke ANDERE aanpak moet het doel bereiken?"

Als dit nou ook niet werkt, dan is mijn doel misschien hoog gegrepen. Wat wordt dan mijn tweede keus doel dat ik dan wil gaan nastreven (ook al is dat misschien minder leuk)?: Doel B

"Welke ANDER DOEL wil je dan gaan bereiken?"

 

Vanaf welke datum start ik met plan A?
     g  

"Wat wordt jouw START-datum?"
Het helpt je om een duidelijk startpunt te kiezen: "Vanaf die-en-die datum ben ik dingen ANDERS gaan doen!"

 

Een heel concreet gebruiksdoel zou kunnen zijn:
minderen van ____ per dag en ____ per week naar:
- Maximaal per dag: __
- Maximaal per week: __
- Aantal middelenvrije dagen per week: __
- Ik start hiermee op: __ / __ / __
- dit wil ik __ weken/maanden volhouden

 

Denk niet te makkelijk over jouw plan van aanpak, raad ik aan. Ik heb al veel mensen zien struikelen omdat zij eigenlijk halverwege niet meer wisten waar zij ook al weer mee bezig waren en omdat het aallemaal niet zo vervelend meer voelde begonnen zij gewoon weer te doen wat zij altijd deden: met hetzelfde resultaat... ze hadden geen plan om op terug te vallen

Last van verslaving? PraatmetHans .nl
Copyright 2012 Hans RJ West