PraatmetHans.nl

het plannen van (nood)plannen

uitleg en denkvoer: 20 - 40 minuten

(nood)plannen

In de algemene verslavingszorg wordt er meestal weinig verschil gemaakt tussen de verschillende plannen en noodplannen. Daardoor worden (nood)plannen vaak onduidelijk (wanneer doe je nou wat?) en geven daardoor ook niet zo veel steun.

   ƒ           ?            !           s           r          ∀  

 

Wat moet er worden 'opgevangen'?

Er zijn verschillende dingen om 'op te vangen' met de verschillende plannen die je maakt. Het is verstandig om van te voren na te denken over de treden die je oploopt op de trap waar je straks vanaf gaat glijden.
Mensen vallen niet "ineens terug in gebruik". Mensen verliezen niet ineens alle controle. Nee, er is een oplopende druk of trek en als het dan genoeg is opgelopen dan valt er gaandeweg streeds meer uit, er vallen steeds meer mogelijkheden tot controle weg. Eigenlijk heel sociale mensen zeggen net voor een terugval vaak "schijt an!"... De honger is te groot geworden om nog tegen te kunnen houden door het sociaal gevoel dat door de trek steeds kleiner werd. Mensen die al 20 keer zijn teruggevallen zeggen (en dat menen ze als zij het zeggen) "ik neem er vandaag alleen maar twee". Hoezo? Waarom zou je dat kunnen terwijl je dat nu al jaren niet meer gekund hebt? Hoe kom je erbij?... en dat snappen zij de volgende dag eigenlijk ook niet zo goed want zij hebben inderdaad al heel lang niet genoeg gehad aan twee. Maar het eingelijk heel begrijpelijk want het vermogen om zinnig na te denken valt ook weg als de trek te hoog is opgelopen. Dat staat gewoon uit en de dingen die iemand bedacht zijn dus ook niet haalbaar.

Als we begrijpen dat uiteindelijk een zo genaamde "terugval" niet een moment opname is doordat er een enkel ding gebeurde maar dat het een resultaat is van een rij van kleine dingen die je hebt gedaan of juist hebt gelaten, die je hebt gehad of juist niet hebt gekregen, dan is dat uiteindelijke controleverlies veel beter te begrijpen en te voorkomen. Dan snap je dat een terugval op zaterdag misschien wel te maken heeft met iets dat je om dinsdag of woensdag is tegengevallen en als daar dan nog bij opgeteld op donderdag en vrijdag...

Dan begrijpen we dat er verschillende plannen nodig zijn en dan begrijpen we dat een noodplan bij wegglijden eigenlijk pas nodig is als mijn plan bij uitglijden niet gewerkt heeft (of te laat is ingezet). En dat mijn plan bij uitglijden pas nodig is als mijn noodplan bij forse trek is mislukt omdat ik er te laat aan begonnen ben omdat ik er pas aan begonnen ben ben toen de craving (trek) te hoog was opgelopen of dat ik niet goed heb herkend wat voor soort trek ik had of dat ik mijn plan op trek op te vangen en af te pellen niet genoeg geoefend heb en/of dat ik te veel dingen heb laten gebeuren in mijn leven waardoor de trek ontstond.

Het is een groot verschil of we het hebben over het opvangen van een lastig moment waarop jij een gevoel van trek voelt (maar waar er nog helemaal geen sprake is van uitglijders of terugval -of hoe jij dat ook voor jezelf wilt noemen-) of wanneer er inmiddels al sprake is van gebruik of zelfs als dat gebruik al uit de hand aan het lopen eis en de controle zoek begint te raken. Dan hebben we het ineens niet meer over een simpel 'ongelukje' (of dat nou een zogenaamd 'gepland ongelukje' was of niet).

om discussie hierover te voorkomen, kijk een bij "wat is terugvallen?"

Er is ook lang niet altijd sprake van nood. Een aantal van de plannen horen gewoon bij een dagelijks leven, die hebben te maken met jouw algemene plan van aanpak en de dingen die je meemaakt, de steun die je krijgt en waar je naartoe werkt.

"meerdere plannen dus "

Lang verhaal kort: ik raad je aan om (anders dan dat vaak wordt gezegd) niet te vreden te zijn met "een noodplan" maar niveau-verschillen aan te brengen in jouw plannen en minstens na te denken over:

  1. omgaan met gevoelens en trek
  2. noodplan bij forse trek
  3. plan bij uitglijden
  4. noodplan bij wegglijden

Daarnaast is het ook wel zinnig om even na te denken over risico's en hun aanpak.
"mijn steunnetwerk inschakelen"

 


(nood)plannen bij eerste trek, bij erge trek, bij uitglijders en bij wegglijders hebben overlap maar zijn wel wezenlijk verschillend.

Last van verslaving? PraatmetHans .nl
Copyright 2012 Hans RJ West