PraatmetHans.nl

Meerdere routes zijn mogelijk

richting aanwijzer en denkvoer 25 - 50 minuten

   ƒ           ?            !           s           r          ∀  

MEERDERE WEGEN NAAR ROME

zie: [Route-kaart naar controle bij verslaving ]

Meerdere wegen

Er zijn meerdere wegen naar Rome. Wát sommige behandelaars van verslaving ook zeggen, er is méér dan één manier om uit de negatieve spiraal van een verslaving te komen. Duidelijk is wel dat denken zeker nuttig kan zijn om geen onhandige stappen te maken maar dat er wel dingen gedaan en waarschijnlijk zelfs geoefend moeten worden om iets te kunnen veranderen.

biologische 'honger' versus ...

Grof over één kam geschoren zijn er wel een aantal algemene dingen die overeen komen in de verschillende vormen van aanpak. En hoe je die dan noemt, dat is een beetje om het even. De een noemt het zus en de ander noemt het zo., dat is maar net welke taal die behandelaar spreekt.

Maar tegenover de 'honger' van de biologische verslaving geeft duidelijkheid rust. Duidelijkheid over de aanpak waar je niet telkens over hoeft na te denken helpt daarbij. Tegenover de "trek" uit de biologie voortkomt zal een combi moeten komen van "de wil" (cognitief) en "het hart" (emotioneel) en "ander mensen" (sociaal). En dat zal zich over het algemeen vertalen naar een heldere keuze over de hoeveelheden die wèl of niet worden gebruikt en waar niet meer over gestechelt hoeft te worden met jezelf.

De mensen die een gelukkig leven leiden met een verslaving, dat zijn vaak de mensen die emotioneel en spiritueel voldoende tegenover de zuigende werking van de biologische kant van verslaving hebben gezet om in evenwicht te blijven.

gevoelens en psychologiche 'oplossingen'

Emotionele behoeften die vroeger eerder met alcohol werden 'opgelost' zullen waarschijnlijk gedrag of nieuwe contacten moeten krijgen die helpen om de lastige gevoelens uit te houden of te voorkomen.
Emotionele of andere behoeften die vroeger alleen 'uitgeleefd' konden worden met voldoende gebruik, die zullen oefening en/of andere mensen nodig hebben zodat je ook op een nuchtere manier uiting kunt geven aan die gevoelens of wensen.

Emotioneel blijkt vaak dat er gevoelens blijken te zijn die moeten worden uitgehouden of die een plek mogen krijgen in het contact met jezelf of het contact met anderen. Dat betekent vaak dat sociaal grenzen mogen worden geoefend en grenzen mogen worden verlegt. Soms in de richting van ruimte, soms in de richting van veiligheid.

Leef je bewust genoeg van gevoelens zodat zij niet op hoeven lopen. Leef jij bewust genoeg zodat je niet gaat meerennen in een ratrace die je alleen maar vol kunt houden met gebruik? Leef je met genoeg aandacht voor hobbies en voor jouw conditie? Ondanks dat in sommige reguliere verslavingszorg instellingen de vaktherapie nogal wordt wegbezuinigd is een helpende hand bij verslaving wel handig.

leegte en motivatie

Sommige mensen hebben een gevoel van "leegte" op het gebied van zingeving, noem het "een spiritueel vlak", noem het 't engagement voor een "goeie zaak" waar je jezelf voor wilt inzetten, noem het "iets betekenen voor andere mensen". Misschien omdat je niet vertrouwt dat je de meote waard kunt zijn door een verslaving. Misschien was je dat al eerder in je leven'aangeleerd'. MAar kort en goed: als je niet ervaart dat je dingen doet die de moeite waard zijn in de ogen van andere mensen, dan blijkt het voor een aantal mensen toch knap lastig te worden om niet alleen maar telkens opnieuw te stoppen maar om controle te houden. Daarom hebben vrijwel alle moderne vormen van verslavingsaanpak niet alleen aandacht voor wat je niet zou moeten doen maar veel aandacht voor motivatie. Wat wil je werkelijk met dit leven? Soms wordt dat erg spiritueel ingevuld, soms meer maatschappelijk

sociale steun

Veruit de meeste vormen van verslavingsaanpak hebben daarnaast aandacht voor de sociale steun. Hoe maak je vrienden die begrip hebben voor jouw verslaving. Hoe vind je mensen waar je op sterug kan vallen. Dat kan binnen de aanpak (zoals AA een stevig steun systeem geeft voor de mensen die daarr in stappen, of een geloof dat een steunsysteem biedt, als bij de Hoop). Je kan ook buiten de directe aanpak van de verslaving aandacht hebben voor sociale steun door aandacht te hebben voor sociale vaardigheden (een onderdeel van verslavingsaanpak waarvan het nut voldoende is bewezen)

kortom

Kortom er is best een hoop te bekijken als je een verslaving wilt cvontroleren. Kijk eens naar de route-kaart en denk er eens over na hoe jij van Afzien naar Betere Controle kunt komen.

(en het nut van de strategie wordt bepaald door het resultaat: "is het doel tot een resultaat geworden?")

Een strategie heeft een startpunt, een aantal dingen die gedaan moeten worden en dat binnen een bepaalde tijd.

(als het doel geen resultaat is geworden moet je de strategie aanpassen of het doel loslaten en een nieuw doel kiezen)

.

   ƒ           ?            !           s           r          ∀  

MEERDERE WEGEN NAAR ROME

[Route-kaart naar controle bij verslaving ]

"Waar ligt Rome voor jou?"

[ controleerjeverslaving.nl ]

Er zijn inderdaad meerdere wegen naar Rome. Voorbeeldjes zouden kunnen zijn:

Controle-aanpak

Analyse-aanpak

Spirituele aanpak


 

Er zijn meerdere wegen naar Rome... en het is voor sommige mensen best een heel eind lopen... (hangt ervan af hoe ver je inmiddels van Rome verwijderd bent geraakt natuurlijk) ;-)
Maar als je er goed naar kijkt is er best wel naar Rome te komen. En dat het dan wel handig is om af-en-toe op een kaart te kijken en niet via Helsinki te rijden... dan bespaar je een hoop tijd.

Last van verslaving? PraatmetHans .nl
Copyright 2012 Hans RJ West