kompasPraatmetHans.nl

Roadmap (kies je route)

Meerdere wegen een 'roadmap' V 2:01 (d.d. oktober 2013)

 

Dit is een "work-file", nooit helemaal klaar...
Voor meer uitleg, zie: Meerdere wegen (naar Rome)
en als altijd, als je hier vragen over hebt: blijf er niet mee lopen maar stel ze!..

 

                                          
        

ik ben bang dat het uiteindelijk makkelijker is om een "niet-gebruiker" te worden (zie: abstinentie?)

<= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= NEE <= <= <=

Klopt mijn Plan van Aanpak

<=

denk na over biologische, emotionele en sociale risico's (zie: risico's) versus jouw belastbaarheid en jouw steun

<= <= ZELF <= <=

Zorg eerst dat je aan damage-control doet (uitvoeren: noodplan) en bedenk je even of je het zelf wil blijven doen of dat je moet gaan denken aan hulp of opname?

=>HULP=>

klinische zorg nodig?: print de lijsten uit die u al heeft gemaakt zodat u niet werk dubbel hoeft te doen

 

START Contróle


||
\/
      ||
\/
 

||
\/

                          

||
\/
JA

     

 

 

/\
||

   
  ||
\/

GÉÉN tijd nu want ik heb nu last van trek / craving

||
\/

=>JA=>

 

Opvangen van trek/craving (zie: trek opvangen en loslaten )


||
\/

  ||
\/
tsja...
||
\/
 

bepaal wat voor jou "verslaving" is (zie: jouw beeld van verslaving)

/\
||

=>

bepaal dan welk doel je nastreeft (controle of abstinentie) op welke manier je dat gaat doen (zelf of met hulp) en hoe lang je het op die manier wilt doen (zie: plan van aanpak)

=>

=>

mèt evaluatiedatum
(daarNA pas her-beslissing)

zonder einddatum
(lifelong)

=>

=>

=>   =>

=>   =>

=>

=>

bepaal wat de evaluatie-datum is èn (tevoren) wat de evaluatiecriteria zullen zijn

kies een leefstijl die leuk is genoeg is voor een heel leven (zie: interessante toekomst)

 

 

 

 

 

  ||
\/

Wat is de les van deze uitglijder(zie: lessen)

<=

<= NEE <= <=

Is herhaalt de uitlijder zich??! (zie: uitglijden-wegglijden)

=>JA=>

Is er inmiddels sprake van een wegglijder/terugval?! (zie: uitglijden-wegglijden)

  
 

NEE
||
\/

 

<=  

||
<= <=              
  ||
\/
 

/\
||
JA

     

||
\/

     

||
\/

           

||
\/

 

   

/\
||

/\
||

      
 

||
\/

| |
\/

 

       =>
/\
||

=>

 
 

||
\/

ik wil gelijk stoppen!


/\
||
=> /\
||

weet je ècht zeker dat je niet éérst het gebruik wilt onderzoeken terwijl je nog gebruikt?

||
\/
     

denk na over "trek"
(hoe sterk is het (zie: van 1 tot 10), welke vormen ken ik (zie: craving-gevoel) en vooral: hoe vang ik dat gevoel op? (zie: trek afpellen en treksurfen etc.)
centraal bij verslaving: craving!

=>

denk na over trek risico's (zie: risico's)

=>

Welke dingen kan ik maar handiger of makkelijker vermijden of achterwege laten i.v.m. mijn biologische verslaving (zie: risico-situaties)

=>

Hoe kan ik mij belonen als ik dingen goed doe (zie: beloning)

=>

Zijn er nog dingen die ik voor mijn biologie moet doen om voldoende wilskracht en (emotionele) veerkracht te hebben (denk aan conditietraining, slaap, voeding)

=>

\
  |
  |
  |
  |
  |

||
\/

||
\/

     

/\
||

JA
/\
||

      
 

||
\/

  /\
||
NEE
  /\
||
NEE
 

NEE
||
\/

  

/\
||

    

||
\/

  "wat is de rol van verleden?"      

   \
    =>
   /

ik heb adequate plannen en noodplannen (zie: plannen)

=>

ik bouw mijn leven op en het is leuk / lekker / bevredigend / vervullend

=>

Is er sprake van een uitglijder? (kan gebeuren)

=>

=> niet meer NEE =>

=>

Klasse!
Het controleren is aan het lukken
(PSje duidelijkheid blijft meestal wel belangrijk)

 

||
\/

Was je al bezig met een plan van Aanpak om verslaving te controleren?

||
\/

=> NEE =>

/\
||

Ik moet hier eerst eens over nadenken (zie: balansen en/of levenskwaliteit).

=>JA=> /\
||

Ik wil "gecontroleerd" leren gebruiken

 
=>JA=>

onderzoek eerst eens welke redenen jij zou kunnen hebben om te gebruiken (zie: gebruik bijhouden)

=> =>       =>       => => /\
||

wat zijn de "waarom wel?"-redenen (zie: functie-analyse)

||
\/
=>  

wat zijn de nuchtere alternatieven? (zie: functie-analyse)

||
\/

=>

||
\/

denk na over emotionele risico's (zie: risico's)

 
 
=>

zijn er nog lastige gevoelens of gedachten waar ik op de lange termijn rekening mee moet houden? (zie: lastige gevoelens en/of G-schema)

=>

zijn er nog oefeningen die ik moet doen om overzicht te houden over mijn gevoelens en gedachten? (denk aan awareness- adem- & ontspannings oefeningen)

=>

  |
  |
  |
  |
  |
  |

    ||
\/
 

/\
||
/\
||

      
 

||
\/
JA
||
\/

  VOORBEREIDINGEN           ||
\/

Waar kan ik andere nieuwe(!) kicks / fun / uitdagingen vinden

||
\/
  ||
||
\/
  "wat is de rol van toekomst?"  

/\
||
\/

  "wat is de rol van stress?"
(N.B. positeve en óók negatieve!)
 

  |
  |
  |
  |

   

/\
||
/\
||

 
 

||
\/

||
\/

          

||
||
\/
       =>

 

||
\/
 =  = =>

 

denk na over levenskwaliteit (zie: levenskwaliteit)

Waar wil jij eigenlijk graag respect en waardering voor? Of wat wil jij betekenen voor andere mensen?

=>

=>

denk na of er nog plannen zijn die je aan moet pakken (achterstallig onderhoud) of die je los mag gaan laten

=>

kies je steun-systemen (zie: motiverende mensen)

=>

  |
  |
  |
  |
/

        /\
||
      
  ||
\/
                                  "wat is de rol van vrienden?"             /\
||
       
  ||
\/
                                                /\
||
       
 

||
\/
        =>
 
 

=> => => => => => => => => => => => => => => => => => => => => => => => /\
||
=>      
 
       

Eeen toekomstig(!) mooiere versie van deze kaart heeft de vorm van van een Prezi.

Dat is niet altijd makkelijk te lezen op mobil devices. Daarom bestaat het NAAST bovenstaande versie (voorlopig). Misschien vind je deze makkelijker?

Ik hoor er graag over of het je een beetje helpt om overzicht te krijgen.

 

 

Er zijn meerdere wegen naar Rome... en het is voor sommige mensen best een heel eind lopen... (hangt ervan af hoe ver je inmiddels van Rome verwijderd bent geraakt natuurlijk) ;-)
Maar als je er goed naar kijkt is er best wel naar Rome te komen. Maar het is wel handig is om af-en-toe op een kaart te kijken en niet via Helsinki te rijden... daarmee bespaar je jezelf een hoop tijd.

Last van verslaving? PraatmetHans .nl
Copyright 2012 Hans RJ West