PraatmetHans.nl

kwaliteit van leven

3 vragen: 20 - 30 minuten

onderzoek van het tegenovergestelde

Soms kun je iets beter herkennen door te onderzoeken wat iets juist niet is, door het tegenovergestelde eens aandachtig te bekijken. Verslaving wordt ook wel als "verslaving" gedefinieerd omdat het voor iemand "erg belangrijk" blijft voelen om iets te blijven doen dat levenskwaliteit kost!

als het gebruik werkelijk een vrije keuze is: cool!, wat mij betreft niks mis mee! (ook niet als het misschien stofjes zijn die door de heren politici als illegaal zijn beoordeeld in hun jacht naar kiezers, dat vind ik niet zo boeien).

Maar als je niet langer de vrijheid voelt om levenskwaliteit te bereiken... dan hebben we het waarschijnlijk inderdaad toch wel over "verslaving"?

Daarmee zou je kunnen zeggen dat het niet zo zeer "vrijheid" tegenover verslaving komt te staan ("de vrijheid om te gebruiken wat ik wil", bijvoorbeeld) maar dat je waarschijnlijk veel meer de verantwoording voor de eigen levenskwaliteit tegenover verslaving zou kunnen zetten...

   ƒ           ?            !           s           r          ∀  

Vandaar mijn vraag: Wat is levenskwaliteit eigenlijk voor jou?

Kwaliteit van leven is voor mij:

"kwaliteit van leven is voor jou"

 

beeld-denken inschakelen

Soms zijn beelden sterker dan woorden als je een gevoel voor iets wilt ontwikkelen. Wat is een beeld dat voor jouw gevoel "kwaliteit van leven" goed weergeeft? Wat is de URL van een pic op het internet die voor jouw gevoel "levenskwaliteit" goed weergeeft.

"van beelden naar woorden"

Voor mijn gevoel wordt "levenskwaliteit" heel goed weergegeven door:
        kijk      

Als ik een tijdje naar dit plaatje kijk en me afvraag welke woorden daarbij passen voor mij, dan zijn dat:

Mogelijk heeft dit implicaties voor jouw persoonlijke waarden?

 

Als jij dus het tegenovergestelde van "verslaafd" wilt zijn en zou kiezen voor levenskwaliteit... dan zal het misschien eng of lastig zijn in het begin... Maar wat ga jij doen(!) om jezelf levenskwaliteit te geven?

Als ik kwaliteit van leven belangrijk maak dan ga ik:...

"kwaliteit van leven in de praktijk"
dit heeft mogelijk implicaties voor jouw aanpak?

 

Denk mogelijk ook aan de dingen die jij wilt oefenen om de stappen te zetten die jij toch misschien eigenlijk wel zou willen zetten (en waarom niet?)
zie: oefenen voor de toekomst

Last van verslaving? PraatmetHans .nl
Copyright 2012 Hans RJ West