PraatmetHans.nl

lessen van uitglijers

8 vragen: 20 - 40 minuten

lessen van uitglijden of terugvallen

Ik hoop dat je al een beetje hebt nagedacht over uitglijden - terugvallen - wegglijden? (zie oa: verschil tussen een uitglijden en wegglijden (en wat is dan terugval)

Als we dus uitglijden serieus nemen, zoaiets als "als gebruik dat ik niet gepland had" dan zeg ik niet dat je hele leven altijd volgens plan moet lopen maar dat het herwinnen van controle hier natuurlijk wel een beetje mee te maken heeft. Zeker de uitglijders waar we niet bij stil staan, die we geen betekenis geven., die hebben de nneiging om zich te herhalen. En ook bij een terugval zeggen mensen vaak: "het overkwam me en ik kon er niks aan doen"... Als dat werklijk zo is dan kunnen we je alleen maar opsluiten, natuurlijk als we terugval willen voorkomen in de toekomst.

Daarom is mijn stelling:

van iedere (iedere!) terugval is iets te leren zodat we het niet hoeven te herhalen in de toekomst.

   ƒ           ?            !           s           r          ∀  

CUE

Zoals een acteur een 'cue' krijgt als teken dat hij z'n ding moet gaan doen zo is er ook vaak een druppel die de emmer doet overlopen in de richting van een uitglijder.
Voor mij was de "cue" waardoor ik blijkbaar zo veel trek kreeg/ zin kreeg in gebruik dat:

"de cue voor de uitglijder was..."

wat was de driuppel die de emmer deed overlopen, die de trek deed ontstaan, die maakte dat je zin kreeg in het gebruik dat je niet van te voren had bedacht.

CONTEXT

Niet alleen de cue is belangrijk maar ook de context is vaak bepalend. Wat is de situatie geweest waarin je de uitglijder had? Waar was je? en met wie was je daar? Hoe laat was het?
Wat was de situatie waarin ik mij bevond toen mijn uitglijder begon:

"wat was de situatie waarinjij je bevond"

Niet alleen de externe context is belangrijk maar ook de interne context is vaak richting gevend.
Wat was het gevoel dat je had? Wat waren de gedachten die je had? Of dacht je niet maar was je aan het piekeren? Was er een moeilijk gevoel of juist een lekker gevoel? Was er de verwachting van plezier of juist de verwachting van ellende?
Mijn gevoel, gedachtes en emoties toen mijn uitglijder begon, die waren:

"wat was de interne context waarin jij je bevond"

OPBOUW

Niet alleen de context van de situatie op dat moment maar ook de context in tijd speelt een rol. Wat is er vóór dat moment van uitgelijden gebeurd?
Wat is er de dagen voor de uitglijder gebeurt... of juist: wat is er niet gebeurd? Dingen kunnen op een bepaald moment heel belangrijk voelen maar als er nog maar één druppel nodig is om is die emmer over te laten lopen, dan is dan is er vaak al wel het één-en-ander gebeurd (of juist niet gebeurd) waardoor die emmer zo vol zit.

Wat is er in de dagen voor de uitglijder gebeurd dat bijdroeg aan de kans op een uitglijder?
In vijf dagen voor de uitglijder heb ik zelf te veel... (of te weinig)...:

In vijf dagen voor de uitglijder hebben andere mensen te veel... (of te weinig)...:

"wat was de opbouw naar dat moment?"

en ik heb het over uitglijden!.. dus per ongeluk
niet over "Kijk eens: een bananenschil op 15 meter... Dat wordt vallen!"

Zijn er nog aanvullingen? (bijvoorbeeld reden die te maken hebben met het verlden, of met miscommunicatie of geheimen o.i.d.)
Als aanvulling hoort voor mij nog bij deze situatie dat:

"wat is een aanvulling op deze context en cues"

Samenvattend kun je zeggen dat:
Ik wil dat samen vatten door:
      auto-samenvatting  

"wegglijden in gebruik is voor jou ..."

Wat is hiervan de les die ik voor mijzelf wil trekken
En wat ga ik doen om die les te leren?

En wanneer verwacht ik dit voldoende geoefend te hebben?
     g  

"wat is hiervan de les voor mij? "

...en mogelijk betekent dit nog iets voor jouw (nood)plannen?


nee, niet iedere uitglijder hoeft uiteindelijk tot wegglijden te leiden. Als er maar genoeg tegenover staat dan is dat gewoon niet altijd zo! Maar omgekeerd start iedere periode van wegglijden (met alle schade die daarbij hoort) wel met een uitglijder... daarom is het verschil nogal belangrijk om het over te hebben met de mensen die jou bij staan

Last van verslaving? PraatmetHans .nl
Copyright 2012 Hans RJ West