PraatmetHans.nl

 
ƒormulieren aanpak afhankelijkheid

geen vragen maar mogelijkheden: Zelf aan de slag - een startpunt

 

Hieronder staat een aantal ƒormulieren die nuttig kunnen zijn bij de aanpak van verslaving en bij het oplossen van afhankelijkheid. Ze zijn er om je te helpen om meer begrip te krijgen voor jouw gebruik zonder dat er met een vingertje wordt gezwaaid.
Je kunt ze voor jezelf gebruiken: je kan ze printen en bewaren in een map en kijken hoe jouw antwoorden veranderen door de tijd. Je kunt ze gebruiken om jouw conclusies te bespreken bij jouw therapeut of jouw vrienden of jouw partner.
Wat jij wilt.


 
ƒormulieren

"Het is soms belangrijker om te zoeken naar de juiste vraag
dan te zoeken naar het correcte antwoord..."
en mocht nou ergens iets onduidelijk zijn of mocht je het ergens niet mee eens zijn: dat kan natuurlijk,
maar laat me dat even weten graag *klik hier voor contact*

   ƒ           ?            !           s           r          ∀  

Versie: 0:6:1.

Overwegen

Zelfkennis (op gebied van deze aandoening)

Omgaan met craving / trek:

Risico-inventarisaties

Plannen van Aanpak die bij deze aandoening kunnen horen

Wie gaan mij hierbij steunen?

Communiceren

Leren van uitglijders en terugvallen

Zelfkennis

Voor een interessante toekomst

ik zeg vaak: "stoppen" is misschien wel lastig maar 't is goed te doen.
"gestopt blijven" is pas ècht lastig.
Dus: wat is er nodig om in de toekomst een leven te leiden dat leuk genoeg is terwijl er controle is op gebruik?

toelichting op de formulieren

Probeer bij het beantwoorden van de vragen niet "het goede antwoord " te geven. Het gaat om jouw antwoord op dit moment er is geen enkele reden om je anders voor te doen dan je bent. Niet voor niets staat dit anoniem voor jou op internet.
Het gaat erom dat je nadenkt over jouw eigen antwoorden.

Probeer bij het beantwoorden van de vragen op deze formulieren niet "het goede antwoord " te geven.
Geef je eigen antwoord!

De gegevens worden niet bewaard(!) of verzonden, er is niemand die er naar kijkt als jij dat zelf niet actief regelt. Deze vragen zijn voor jou om jezelf te helpen om jouw levenskwaliteit te verbeteren.

Sommige vragen formulieren hebben meer vragen dan andere, daarom daarom geef ik bij het begin aan hoeveel vragen je kunt verwachten. en hoeveel tijd je daar misschien aan kwijt bent (verschilt erg per persoon)

Sommige formulieren worden over het algemeen ook belangrijker gevonden dan andere formulieren, dat geef ik aan met het aantal dots: • • • , • • of •

De aangegeven volgorde van de formulieren is niet binden maar het geeft wel een richting aan. Je kunt heen-en-weer gaan naar eigen inzicht/ Maar over het algemeen is het wel handig om een beetje van boven naar beneden te werken. Het heeft immers niet zoveel zin om een dakkapel te bouwen als je nog geen fundering hebt liggen, tpch? Zo heeft het ook minder zin in aan de slag te gaan met manieren om te gaan 'stopppen' terwijl je nog niet zeker bent of er wat jou betreft wel sprake is van een verslaving.

Nota Bene: (om teleurstelling te voorkomen) in de onbetaalde versie zijn dit pagina's die géén opslag-functie hebben.

Let er dus op dat je de formulieren zelf print wanneer je e.e.a. wilt laten zien aan iemand anders. Hiervoor is op elk formulier is een printknop:    ∀   .

Bij ieder formulier hoort ook een klein venstertje met een toelichtingpagina:    ?   

en een uitgebreide toelichtingpagina:    !    (deze zijn gedeeltelijk nog in de maak)

en vanaf ieder formulier kan je terug naar de hoofdpagina met:    ƒ   

Je kunt de gegevens van het formulier opslaan in een cookie als je wilt door te klikken op de knop    s     (save)

en je kunt het uitereaard dan ook weer teruglezen in het fomulier met      r    (recover).

De   g  -knoppen zijn voor google-agenda integratie.

Ik raad mensen namelijk vaak aan om een gmail account te nemen omdat de agenda-, en de to-do-functies vaak bruikbaar zijn om overzicht te krijgen in planning en aanpak. Het is gratis en kan anoniem opgezet worden maar het is wel goed bruikbaar door, bijvoorbeeld, synchronisatie met de agendafuncties van je smartphone.

 

OK disclaimer... voor alle duidelijkheid: programmeurs weten: "garbage in: garbage out". Dit is een computer en een dergelijk formulier geeft maximaal een automatisch antwoord.
Bij alle automatische reacties geld altijdt: Je krijgt maximaal terug wat je er in stopt. Als jij er onzin in stopt dan krijg je onzin terug. En ook als jij er jouw meest eerlijke antwoorden in hebt gestopt, dan kan een script nog steeds maximaal een algemene (goeie) tip geven. Het blijft aan jou om er over na te denken wat jij daarmee wilt doen. Het blijft jouw verantwoordleijkheid om de antwoorden van deze formulieren zo naar jouw eigen situatie te vertalen zodat jij er tevreden over gaat zijn.

 

Disclaimer

Omdat dit toch nog altijd verkeerd begrepen wordt: deze fomulieren komen niet in de plaats van behandeling! Zij zijn een onderdeel van behandeling. Een nuttig onderdeel dat voor sommige mensen zelfs echt voldoende is zonder aanvulling.
Net zoals een ambulante behandeling (waarbij je dus thuis woont en niet hoeft te worden opgenomen) niet in de plaats komt van een klinische opname. Soms is datinderdaad echt nodig en dan kan je dat maar het beste zo snel mogelijk doen (hoewel het uiteindelijk nut van klinische opname niet veel beter lijkt te zijn dan van behandelingen waarbij de mensen thuis blijven wonen) .
Maar het is inmiddels heel duidelijk bewezen dat, als je er tijdig bij bent en je doet wat blijkbaar inmiddels noodzakelijk is, dan kan een ambulante behandeling heel váák een klinische behandeling voorkomen. (wèl zo prettig!)

 

ter vergelijking: dit zijn de onderwerpen van de "leefstijltraining" uit de reguliere verslavingszorg
(een evidence based -wetenschappelijk bewezen nuttige- training)
  1. voor-nadelen balans
  2. trainingsplan en zelfcontrole maatregelen
  3. inventarisatie risiscosituaties
  4. inventarisatie functie analyse
  5. functie van het gebruik
  6. noodplan
  7. omgaan met trek
  8. weigeren van gebruik
  9. omgaan met gevoelens

[ controleerjeverslaving.nl ]


PraatmetHans.nl/Contact

Contact

Als je hier meer over wilt weten, neem hier dan eventueel contact op met Hans. Dan kunnen we overleggen wat de mogelijkheden zijn.
Last van verslaving?   www. PraatmetHans .nl

Of duscussieer mee op [controleerjeverslaving]

 

Copyright 2011 Hans RJ West