PraatmetHans.nl

Grip krijgen op Gevoel,Gedrag&Gedachten

11 vragen 20 - 50 minuten

Uitgangspunt: G-schema *

Elders schrijf ik daar meer over maar nu even heel kort: Een gebeurtenis geeft niet direct gedrag ("als er zus gebeurt dan moet ik zo doen") Een gebeurtenis geeft een eerste simpel primair gevoel. Daar hebben we gedachten over en door die gedachten (en de dingen die je vaak gedacht hebt die ga je geloven zonder dat je er nog over nadenkt). Daardoor ontstaat mogelijk een secundair gevoel. Het is vooral de gevoelslaag die gedrag bepaalt (en gebruik is natuurlijk ook een vorm van gedrag). Maar met onze gedachten kunnen we dat misschien nog best wel remmen in eerste instantie. Maar gedrag heeft ook altijd gevolgen: enerzijds voor de gevoelslaag en aan de andere kant zal niet zozeer ons gedrag maken dat onze situatie verandert maar vooral wat we DOEN verandert onze situatie en wat er in de toekomst gebeurt (communiceren is ook iets doen waardoor een ander iets doet).

Wanneer je de verschillende dingen uit elkaar haalt wordt het vaak makkelijker om grip te krijgen op gedachten, gevoel, gedrag en gebeurtenissen.

altijd lastig... in zie voor meer begrip de blogpost over het G-schema

   ƒ           ?            !           s           r          ∀  


vragen om Gebeurtenis, Gevoel, Gedachte, Gedrag & Gevolgen te ontrafelen

Gebeurtenis
Wat gebeurde er precies om mij heen? (beschrijving van de situatie)

beschrijf het heel nuchter en afstandelijk alsof je een film bekijkt.
jouw gedachten en gevoelens bij die film komen later aan bod.
de situatie, de gebeurtenissen nuchter bekeken

En wat gebeurde er daardoor binnen mij?

Gevoel
Wat was mijn primair gevoel (eerste gevoel) in deze situatie (naast "trek", overigens)

Gedachte
Welke eerste gedachte had ik op dat moment?

de eerste reacties die in jou ontstaan

Geloof
Wat geloof ik over mijzelf en over de andere mensen in dit soort situaties

Wat was (hierdoor?) mijn secundair gevoel?

Wat werd er gevoelsmatig in gang gezet?

Gedrag
Wat ging ik doen (door deze gevoelens en door wat ik geloof over deze situatie) -misschien zelfs ondanks mijn gedachten-?

de dingen die je nuchter bezien hebt gedaan in die situatie

Gevolgen...
Wat waren de gevolgen?
-enerzijds voor de situatie (wat gebeurde er daardoor?)

-anderzijds voor mijn gevoel (emotioneel)

de verschillende gevolgen van gedrag

Denken over doelen 01: Welk gedrag zou ik in de toekomst liever willen gaan zien van mijzelf in deze situatie?
(wensgedrag)


G-schema

Kijk eens even naar onderstaand schema waar bovenstaande antwoorden nu in staan ingevuld. Je kunt ze eventueel hierboven verbeteren als je dat zou wensen. Maar veel belangrijker is het waarschijnlijk om er eerst eens naar te kijken voordat je het gaat 'verbeteren'.

  • Misschien zie je samenhang tussen dingen? Misschien is het begrijpelijk dat je bepaalde gedachten krijgt door bepaalde gevoelens?
  • Of misschien is het juist wel logisch dat je bepaalde gevoelens krijgt door bepaalde gedachten (of vooral de dingen die je gelooft)?

 

  =>     => => Gedachten   =>
 
/\
||
/\
||
  Geloof     =>     =>
 
=>  
Gebeurtenis {           
=>  
/\
||
  ||
\/
=> \
        }=> Gedrag
=> /

/\
||
=>  =>  prim. gevoel
Gevoel   =>sec. gevoel     =>
||
\/
/\
||
      /\
  ||
||
\/
/\
||
        <=       <=
voor situatie/  
gebeurtenis  
 
<=  
  voor gevoel
  (emo/trek)

||
\/
    Gevolgen  <=   <=       <=  

 


Vragen naar aanleiding van dit G-schema

Er zijn twee vragen die iedere therapeut stelt over de dingen die je [G]elooft. En als één van de twee een negatief antwoord krijgt dan is het toch meestal wel zaak om eens nader te gaan onderzoeken wat je nou eigenlijk gelooft en waarom.
De twee vragen:

  • De dingen die ik denk en geloof over deze situatie... Weet ik echt 100% zeker dat dit ook echt waar is? (of was het misschien vroeger waar... of is het voor andere mensen niet waar en voor mij wel, ofzo.. onze gedachten kunnen soms best vreemd in elkaar zitten)
  • Zou het kunnen zijn dat het misschien logisch waar lijkt te zijn maar dat ik er emotioneel niet gelukkig van wordt? (als ik dingen blijf geloven waar ik ongelukkig van wordt, dan weet ik waar ik uit ga komen)

Het draait er natuurlijk om dat je er zo over leert denken en doen dat je in de toekomst anders met situaties om leert gaan.

 

andere vragen...

       vorige          volgende  
 

"zou het kunnen zijn dat ik over deze situatie iets anders zou kunnen gaan geloven?"

Oefening naar aanleiding van dit schema

Denken over doelen 02: Welke gevoelens wil ik leren(!) hebben of welke dingen wil ik leren geloven, zodat ik ook in staat ben om het wensgedrag dat ik eerder invulde in dit soort situaties te kunnen laten zien?
(dus eigenlijk het oefendoel)

Denken over doelen 03: Welke dingen wil ik gaan doen om die gevoelens mogelijk te maken? Of wat wil ik gaan doen om dit te leren geloven?
(dus eigenlijk de oefening)

Wanneer wil ik deze oefening starten?:        g  

"wat ga ik oefenen?"

Laat ik duidelijk zijn: Als je in een bepaalde situatie dingen doet of dingen voelt die je eigenlijk liever niet zou doen of niet zou voelen (achteraf) dan zal er vrijwel zeker iets moeten veranderen aan de situatie, de gebeurtenissen, of aan de manier waarop jij tegen die gebeurtenissen aankijkt, de dingen die jij gelooft. Onze gedachten zijn nou eenmaal vaak niet sterk genoeg om ons gedrag tegen te houden. En we zijn al helemáál niet in staat om iets anders te gaan voelen omdat we iets anders willen voelen.

Dus als je iets wilt veranderen dan draait het er natuurlijk om dat je er andere dingen over leert geloven of doordat je jouw gevoelsleven zo handig oefent (herhaling herhaling herhaling.. en koekjes) dat je in de toekomst anders met dezelfde soort situaties om leert gaan.


Wanneer je de kluwen ontwart tussen de binnen- en de buitenwereld, wanneer je begrijpt wat je misschien onterecht bent gaan geloven of welke gevoelens er genoeg geoefend zijn, dan word thet makkelijk om met jezelf te leren werken en jezelf bij te sturen richting kwaliteit van leven.
Als laatste nog een spreukje van één van mijn klanten: Goh, het was een hele verademing dat ik mijzelf aan kon leren dat ik mijn eigen gedachten niet allemaal al te serieus hoef te nemen ;-).

 

Er zijn meer versies van het G-schema. Daar schrijf ik meer over in mijn blogpost over het G-schema. Daar, en in de bijbehorende Prezi, wordt ook ingegaan op de achtergrond ervan.

Last van verslaving? PraatmetHans .nl
Copyright 2012 Hans RJ West