PraatmetHans.nl

analyse achteraf

18 vragen: 25 - 50 minuten

Achteraf analyse van gebruik

Dit is een vrij uitgebreide lijst met vragen waar je bij stil kunt staan. Niet om jezelf te gaan lopen straffen voor gebruik maar om jezelf te helpen in te zien wat er waarom gebeurt. Want wanneer je wilt voorkomen dat je voortdurend op dezelfde manier uitglijdt/terugvalt dan doe je er verstandig aan om iets te leren van elke terugval en uitglijder.
Natuurlijk is het nooit prettig om terug te denken aan iets dat niet goed is gegaan. Maar als je ervan leert dan is de kans beter dat je het niet zo vaak hoeft te herhalen. EN dan heeft het in ieder geval een nut gehad.
In de verslavingszorg wordt dit ook wel een "terugvalanalyse" genoemd

   ƒ           ?            !           s           r          ∀  

 

De aanloop naar de uitglijer/terugval

Wanneer is het gebeurd?

en hoe lang heeft het geduurd?

"wanneer ?"

Met wie was je?

"Wie?"

Waar was je?

"Waar?"

Op welk moment merkte je dat je trek gekregen had?

"wanneer merkte je de trek?"

Welke gevoelens en/of gedachten had je voordat de trek zo sterk was dat je ging gebruiken?

"gevoelens en gedachten voordien"

Wat deed je of wat gebeurde er voordat je zoveel trek kreeg (of wat deed je niet)?

"gebeurtenissen of gedrag voordien?"

Wat verwachtte je van het gebruik op het moment dat je ging gebruiken?

"de verwachte voordelen?"

 


Het gebruik zelf

Welke gevoelens of gedachten had je tijdens het gebruik?

"gedachten/gevoel tijdens?"

Wat ben je gaan doen door/tijdens het gebruik? (mogelijk -wat- onder invloed na het gebruik? -en misschien had je dat ergens ook wel verwacht?-)

"gedrag door gebruik?"

 


Na het gebruik

Welke gevoelens en/of gedachten had je direct na het gebruik?

"gevoel en gedachten na gebruik..."

Wat ben je gaan doen na je gebruik?

"gaan doen na gebruik..."

 


Evaluatie achteraf

Vindt je dat dit gebruik
een enkele uitglijder was of
dat dit gebruik (het begin van een) wegglijder was?

 

Welke gevolgen (de nadelen maar óók de -tijdelijke- voordelen) had jouw gebruik voor jou en eventueel voor anderen?

Welke gevolgen (voor- en nadelen) had jouw gebruik voor jouzelf?
Voordelen voor jou Nadelen voor jou
Welke gevolgen (voor- en nadelen) had jouw gebruik voor andere mensen?
Voordelen voor anderen Nadelen voor anderen

Achteraf gezien: had je eerder kunnen merken dat je trek aan het krijgen was? (en waar aan dan)

Wat heb je (achteraf gezien) niet of onvoldoende gedaan in de paar dagen voor de terugval?

"onvoldoende gedaan vooraf?"

 

Wanneer je alles nogmaals overleest: Waarin zou het gebruik op dat moment aantrekkelijk kunnen zijn geweest?
Of was het gewoon zo dat het voldoende was dat je de mogelijkheid leek te zien?

vraagje tussendoor

Wanneer je opnieuw in zo'n situatie komt, hoe zou je er dan anders mee om willen en kunnen gaan?
     g  

"de les ervan?"

 

mogelijk wil je naar aanleiding van deze analyse ook nog even kijken naar de plannen rond gebruik:

Last van verslaving? PraatmetHans .nl
Copyright 2012 Hans RJ West