PraatmetHans.nl

Nuchtere alternatieven voor gebruik
(n.a.v. functie analyse)

5 vragen: 25 - 45 minuten

 

Vraag: Wil jij alternatieven oefenen of afscheid nemen?

Als je stil hebt gestaan bij de functie van gebruik voor jou (functieanalyse), dan kan je de volgende stap maken. Dan gaat het ineens om "Afscheid nemen " of "Alternatieven oefenen ".
Wanneer je voor jezelf hebt duidelijk gekregen dat "jouw behoefte aan X" voor jou soms een reden was om te gebruiken, dan weet je dat je dioe behoefte waarschijnlijk nog wel eens tegen zal komen. Zeg niet te snel dat je gewoon wel afscheid neemt van dat deel van je leven, de kans is best groot dat er uitglijders en zelfs terugvallen gaan ontstaan omdat je in eerste instantie misschien wel afscheid wilt nemen van "X". Maar dat er toch straks nog steeds behoefte blijkt te zijn. En als je die dan nog niet nuchter hebt leren invullen, als je nog niet hebt geoefend met een nuchter alternatief, dan kon het best wel eens zijn dat je rewchts wordt ingehaald door je behoefte.
Wat kan je doen, wat kan je oefenen om de behoefte in te vullen die als het ware "onder" de trek zit?

   ƒ           ?            !           s           r          ∀  

Wat zijn alternatieven voor "de functie van het gebruik/gedrag"?

Het gebruik is iets dat soms rust geeft.
Wanneer en op welke manieren ga ik de stress terugdringen/ op welke manieren ga ik ontspannings- en ademoefeningen doen

ontspanning moet je regelmatig oefenen op neutrale momenten, anders kan je het niet op de lastige momenten.

 

Wanneer gebruik in jouw leven zorgt voor actie
Wanneer en op welke manieren ga zorgen dat ik minder geremd wordt door mijn angsten/ op welke manieren ga ik kicks nuchter uitleven / hoe ga ik aan mijn spierkracht en conditie werken zodat ik meer energie heb

conditie training vereist opbouw, angst verminderen vereist regelmatige oefening, nuchter kicken vereist moed.

"geeft het eerder rust of eerder actie?

Wanneer gebruik voor jou iets dat te maken heeft met zelfmedicatie
Met welke arts ga ik overleggen over andere noodmedicatie, òf oefeningen waardoor ik noodsituaties beter kan opvangen, òf oefeningen waardoor ik minder onderhoudsmedicatie nodig heb, of wat kan ik doen om mijn noodmedicatie beter te laten werken.

sommige medicatie wordt ondermijnd bijvoorbeeld door het gebruik van alcohol en andere drugs.

 

"gebruik als een soort van (nood)medicatie?

Zijn er nuchtere manieren om serieus te nemen wat jij eigenlijk voelt op bepaalde momenten? (aspecten als erkennen vermoeidheid, verdriet, depressie, angst, irritatie of eenzaamheid etc. erkennen)
Welke gevoel kan ik leren erkennen zodat ik niet hoef te gebruiken om met dit gevoel om te gaan:

"even niet voelen?"
uitzondering hierop is "gebruik om niet meer te hoeven voelen dat ik trek heb"
want dat is gewoon de biologische kant van verslaving,
behalve met medicijnen of duidelijkheid voor jezelf is dáár niet zo veel aan te doen

Met wie ga ik spreken over mijn gedachten of herinneringen zodat ik niet hoef te gebruiken om ze weg te werken:

"even niet denken..."

Welk afspraken wil je met wie maken om gedrag meer de ruimte te geven zonder daarbij te gebruiken (sociaal, seksueel, spiritueel, creatief)
Ik ga contact opnemen met ... om te... :

"even de ruimte krijgen?"

Afscheid? Van alle dingen waar jij geen nuchter alternatief voor hebt zul je dus afscheid moeten gaan nemen voor de rest van je leven... best lang?
Ik wil afscheid nemen van:

"afscheid nemen van..."
...probeer zonder veroordeling naar deze vraag te kijken

 


De 'functie' van gebruik staat natuurlijk in relatie tot de rest van jouw leven. Kickbehoefte heeft natuurlijk ook te maken met de saaiheid van de rest van het leven, eenzaamheid met de mate waarin iemand er nog eens uit komt, angsten zullen te maken hebben met de controle die iemand heeft op andere gebieden in het leven.

Last van verslaving? PraatmetHans .nl
Copyright 2012 Hans RJ West