Controleer je Verslaving .nl is een site in samenwerking met PraatmetHans.nl.

 

Waarde collega

Het doel van de formulieren van controleerjeverslaving is om de behandelaars van, en de mensen met een verslaving zelf, te helpen om zelfstandig aan de slag te kunnen gaan met het controleren van beginnende verslavingen. Het gebruiik van de formulieren is gratis en zij kunnen ook gebruikt worden om uw patiënt ook te informeren en uw patiënt aan de slag te laten gaan, als voorbereiding op verdere behandeling of -liefst- in een fase van het verslavend proces waarin 2e lijns hulp (nog) niet nodig is.
Sommige patiënten valt het lastig om te erkennen dat inmiddels wel degelijk coaching of zelfs therapie nodig is terwijl u verwacht dat dit toch wel handig zal gaan zijn. Juist in deze gevallen is het vaak handig om mensen tools in handen te geven om het eerst "zelf te doen". Laat u verbazen en als u gelijk heeft en het lukt inderdaad niet, dan heb je als patiënt in ieder geval een gedegen poging gedaan. Dat maakt het als behandelaar vervolgens ook makkelijker om te verduidelijken dat het mogelijk toch eigenlijk tijd wordt voor een andere stap omdat louter "willen" misschien inderdaad echt onvoldoende is.

Tips voor verslavings-coaching

Zie evt. ook:

[FORMULIEREN] (pt. info)

[controleerjeverslaving.nl] (pt. info)

Voorstellen auteur

 

[ controleerjeverslaving.nl ]

aanvullende psycho-educatie?

De eveneens gratis psycho-educatie die deze site biedt probeert recht te doen aan de complexiteit van de situatie en biedt u mogelijk handleidingen om zaken praktisch bespreekbaar te maken met uw cliënt / patiënt.

Duidelijk zal ook zijn dat we naar verslaving mogen kijken met de bril van een "chronische aandoening" -in ieder geval voor het biologisch deel van de verslaving-. Een proces dat vaak toenemend gecompliceerd en versterkt wordt door psychologische en sociale factoren.

U kunt uw klanten vragen om bepaalde formulieren in te vullen, en uit te printen en met u te bespreken. U kunt vragen om de begeleidende tekst te lezen en ze met u te bespreken. Dit kan een behoorlijke tijdswinst leveren.

Daarnaast raadt ik mensen vaak aan om een g-mail account te nemen omdat de agenda-, en de to-do-functies goed bruikbaar kunnen zijn om overzicht te krijgen in planning en aanpak. Het is gratis en kan anoniem opgezet worden maar het is wel goed bruikbaar door, bijvoorbeeld, synchronisatie met de agendafuncties van de smartphone van uw cliënt.

Omissies of onduidelijkheden?

Dit is een project dat nog niet 100% af is maar inmiddels volwaardig genoeg is om zich te presenteren:
Wanneer u formulieren mist, brengt u mij daar dan a.u.b. even van op de hoogte zodat ik aan kan vullen. Er kan natuurlijk altijd een beejte verschillend gedacht worden over de bewoordingen maar als u het ergens oneens bent met zaken, ook dan graag even contact met ondergetekende, a.u.b.

Uw eigen mix ?

Wanneer u graag een mix uit deze formulieren onder uw eigen naam en met uw eigen logo, eventueel met eigen tekst als "verwijzingsformulier" wilt plaatsen dan vraag ik u om hier even contact op te nemen.

Mijn hoop

Uiteraard zullen dit soort vragenlijsten nooit een behandeling kunnen vervangen (hoewel veel behandelingen er toch op neer zullen komen dat zij deze vragen aan bod laten komen in het leven van de patiënt).
Ondergetekende hoopt er vooral op dat hij behandeling kan voorkomen en dat pt. zijn/haar behandeling sneller èn goedkoper op kan pakken doordat pt. zelf al aan de slag is gegaan onder uw begeleiding.

Vragen of verwijzingen?

Bij vragen over deze tekst, of wanneer u meer uitleg wenst (online of irl), of wanneer u uw eigen fomulieren hier opgenomen zou willen zien: neem graag hier even contact met ondergetekende, a.u.b. ?

 

Benieuwd naar feedback en vriendelijk groetend,

Hans RJ West


Natuurlijk leiden er veel wegen naar Rome... en soms is het ook best een zoektocht om een passende weg te vinden. Ik hoop met deze formulieren uw gesprekken te optimaliseren en te concretiseren.

Last van verslaving? PraatmetHans .nl
Copyright 2012 Hans RJ West