Controleer je Verslaving .nl is een site in samenwerking met PraatmetHans.nl.

Informatie voor verwijzers

Na de opleiding fysiotherapie, heb ik in het toenmalig Nederlands Astmacentrum Davos (Zwitserland) de afdeling fysiotherapie opgezet. Na 9 jaar specialisatie naar longfysiotherapie met alle aandacht voor empowerment en een actieve coping van de aanwezige fysieke problematiek, en daarnaast aandacht voor ontspannings- en lichaamsbewustwordingstherapieën. De focus heeft daar vanaf het eerste begin van mijn werk gelegen om patiënten te ondersteunen in het tijdig herkennen van prodromen (lichaamssignalen die een naderende benauwdheid aankondigen). Ik heb vervolgens een degelijker theoretische basis geschoven onder de diversiteit aan technieken en stromingen waarin ik inmiddels geschoold was middels opleiding Integratieve Bewegings Therapie (IBT). IBT was destijds een 4-jarige opleiding die georganiseerd is door de Vrije Universiteit en de Uni Graz aan de Europäische Akademie für psychosoziale Gesundheit und Kreativitätsförderung a.k.a.- Fritz Perls Institut met 100 uur leertherapie, 75 uur supervisie en controle therapie (om enige indicatie van het niveau te geven). Daarna het Aufbaukurrukulum Integratieve Supervisie (en daarmee Lernbeauftragte lichaamsgerichte therapievormen aan het EAG-FPI).
IBT is helaas in Nederland uiteindelijk de meest dure manier gebleken om op te leiden tot PMT-er (in Duitsland tot psychotherapeut) waardoor de opleiding in Nederland niet gecontinueerd is en slechts beperkte bekendheid geniet.

Teruggekeerd naar Nederland heb ik gewerkt met kankerpatiënten via diverse kankercentra en heb ik met de cyclus voor patiënten en hun naasten "omgaan met spanning bij kanker" de basis gelegd voor herstel en balans aan het IKA.
Daarnaast gewerkt als PMT-er in de psychiatrie om vervolgens in '95 te werken als PMT-verslavingsdeskundigen. Vanuit de IBT als één van de eerste mensen die in Nederland met Motivotional Interview aan de slag ging in zijn behandeling, met de meer resource analyse (vergelijk positive psychology) en op empowerment.

Algemene aanpak

Evidence based hoog in het vaandel maar het zou natuurlijk doodzonde zijn om alleen maar te doen wat al helemaal bewezen is want good practice based of new theory based zijn er natuurlijk behandelmogelijkheden die  minstens zinnig zijn om uit te proberen, om zo waarschijnlijk de behandeling neer te zetten die in de toekomst onderzocht kan gaan worden voor evidence.

Psycho-educatie vind ik in mijn werk erg belangrijk, niet om het als therapeut "beter te weten" maar juist om mensen mee te nemen in een manier van denken over hun aandoening of over het probleem dat zij zelf ervaren. Ik leg mijn klanten liever uit hoe zij op een handige manier over hun (emotionele) situatie zouden kunnen denken, dan dat ik hun mijn oordeel opleg. In die zin richt ik mij op empowerment en zelfverantwoordelijkheid. Cognitieve gedragstherapie 3e generatie is daarbij vanzelfsprekend.

Contact of verwijzing?

Bij vragen of wanneer u meer uitleg wenst (online of irl), of wanneer u uw eigen fomulieren hier opgenomen zou willen zien: neem graag hier even contact met ondergetekende, a.u.b. ?

 

Benieuwd naar feedback en vriendelijk groetend,

Hans RJ West


Natuurlijk leiden er veel wegen naar Rome... en soms is het ook best een zoektocht om een passende weg te vinden. Ik hoop met deze formulieren uw gesprekken te optimaliseren en te concretiseren.

Last van verslaving? PraatmetHans .nl
Copyright 2012 Hans RJ West